pile

„Нанюк Интернешънъл“ ООД е фирма с установена водеща позиция в производството на замразени и охладени пилешки разфасовки и широка гама готови продукти.

Базата на фирмата е разположена в централната част на южна България в землището на село Коларово, област Стара Загора. Основана е през 2000 г. и започва дейността си с производство на замразени пилешки разфасовки. Откакто е основана компанията, дружеството увеличава капацитета си многократно и разработва нови асортименти, готови термично обработени продукти и полуфабрикати. От самото начало целта на ръководството е да адаптира технологичните възможности към непрекъснато разширяващите се изисквания на пазара, Това се постига с постоянни инвестиции в подобрения, израстване и модернизиране.

Горди сме да насочим вниманието Ви към онова, което сме постигнали и ни отличава от останалите. Посредством ново и модерно технологично оборудване и в условията на безкомпромисен контрол и хигиена в съответствие на изискванията на НАССР, ние превръщаме с изключително внимание суровината във Вашият продукт.

Фирмата разполага с богата производствена база, включваща: модерни климатизирани зали, проектирани така, че да осигуряват независимост на технологичните потоци; тринадесет хладилни камери, поддържащи нужните условия за съхранение на съответните суровини, междинни и готови продукти; система за непрекъснат електронен мониторинг на температурите; модерно технологично оборудване на водещи български и европейски производители като SCHRÖDER, MULTIVAC, HANDTMANN, ULMA, BIZERBA и др.

Производствения процес се ръководи от екип на квалифицирани специалисти и се състои в трансформиране на прясната суровина в готов продукт посредством различен брой ръчни и/или механизирани операции: разфасовка, обезкостяване, инжектиране, тумблиране, смилане, термична обработка, пакетиране и др. Процесът протича изцяло в съответствие с изискванията на GMP и НАССР. Обособени са три независими един от друг технологични потока:

  • производство на месни разфасовки и заготовки от птиче месо;
  • производство на топлинно обработени продукти от птиче и свинско месо;
  • месни заготовки от свинско месо.

Правилното функциониране на системата за управление на качеството и безопасността на продукта се осигурява посредством планирани вътрешни одити, одити от трети страни (сертифицираща организация), както и чрез непрекъснато обучение на целия персонал в правилата за хигиена и безопасност на храните.

„Нанюк Интернешънъл“ ООД доставя основната суровина от регламентирани български птицекланници в охладено състояние не по-късно от 24 часа след клането. Благодарение на коректността демонстрирана през годините, дружеството успява да изгради мрежа от надеждни доставчици на контролирани висококачествени суровини и материали на водещи български и европейски компании.

Производствения процес е така организиран, че се извършва пълна проследимост от приема на всички суровини през отделните етапи на производство, до получаване на готов продукт, съхранение и експедиция. Високото качество и безопасността на продуктите се следи чрез провеждане на изследвания в акредитирани лаборатории в пълно съответствие с приложимото българско и европейско законодателство.

Вярваме, че горепосоченото не само подобрява имиджа на „Нанюк Интернешънъл“ ООД на пазара, но и повишава чувството на гордост и удовлетвореност на всички, които работим за бъдещето на дружеството.

 

© 2019 Нанюк. Всички права запазени. Уеб дизайн от М-Дизайн